Şubat ayında 1 milyon 376 bin kişi işsiz kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı işsizlik verilerini açıklayacak. Buna göre; işsizlik oranı Şubat ayında yüzde 14,7’ye yükseldi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 4,1 puan artarak yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 4,4 puan artarak yüzde 16,9 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,1 puan artarak yüzde 26,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 4,1 puan artarak yüzde 15,0 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 44,8 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 811 bin kişi azalarak 27 milyon 355 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puan azalarak yüzde 44,8 oldu.

Bu dönemde, tarım işkolunda çalışan sayısı 296 bin, tarım dışı işkollarında çalışan sayısı 514 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1’i tarım, yüzde 19,7’si sanayi, yüzde 5,4’ü inşaat, yüzde 57,7’si ise hizmet işkollarında yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım işkolunda istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, sanayi işkolunda istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, inşaat işkolundaki payı 1,6 puan azalırken, hizmet işkolundaki payı 2,4 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,5 OLDU

İşgücü 2019 yılı Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 564 bin kişi artarak 32 milyon 84 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 71,4, kadınlarda ise 0,7 puan azalarak yüzde 34,0 olarak gerçekleşti.

ÇALIŞANLARIN ÜÇTE BİRİ KAYIT DIŞI

Şubat 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 33,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı işkollarında kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak yüzde 22,8 oldu.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 21,6 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre, 2019 yılı 1. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 4 milyon 517 bin kişi oldu. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 28 milyon 85 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan artarak yüzde 46,0 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 113 bin kişi artarak 4 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde 13,6 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0,2 puan artarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 23 bin, sanayi sektöründe 4 bin, inşaat sektöründe 14 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 108 bin kişi arttı.